Home / Overzicht / Coverpas

Coverpas

Bindinc. Adverteren biedt voor verschillende titels een coverpas aan. Een product met toegevoegde waarde voor adverteerders. Bestaand uit een aanbieding voor de lezers gecommuniceerd op een pasje en een 1/1 pagina.

Het pasje en de bijbehorende pagina zijn een redactionele productie. De hoofdredactie bepaalt of de aanbieding past bij de titel. Het pasje op de cover kent geen vaste verschijningsfrequentie, e.e.a. is afhankelijk van technische en redactionele mogelijkheden.

Het pasje op de cover is een plakkaart met formaat 55 x 85 mm (creditcard). De pas heeft een standaard vormgeving waarvan de kleurstelling door de redactie van betreffende titel wordt vastgesteld. De naam en het logo van de participant en/of de merknaam kunnen op het pasje worden vermeld, evenals de naam en het logo van de retailer(s). Het logo van de participant wordt aan de voorzijde vermeld en het logo van de retailer(s) aan de achterzijde.

Minimaal formaat: 55 x 80 mm
Maximaal formaat : 105 x 210 mm
Gramsgewicht tussen 200 en 300 gr/m2

De kaart dient ten minste 3 cm uit de kant gepositioneerd te worden, parallel aan de rug geplakt.

Voorwaarden
• De actie wordt gecommuniceerd op 1/1 pagina. Creatie is in overleg.
• De aangeboden korting bij een pasje op de cover is minimaal 15% van de winkelwaarde over een productlijn of een groot deel van het assortiment. Deze korting is geldig in combinatie met andere aanbiedingen en prijsacties.
• De aanbieding is exclusief voor de lezers van de desbetreffende titel.
• De productlijn of het assortiment moet landelijk en zo breed mogelijk verkrijgbaar zijn.
• De actie dient minimaal vier weken, onafgebroken, geldig te zijn vanaf de verschijningsdatum van de betreffende editie.
• Bindinc.Adverteren krijgt vooraf een lijst met de verkooppunten c.q. in overleg wordt besloten dat de adverteerder een klanteninformatielijn opent. Bindinc.Adverteren  krijgt na afloop ten behoeve van intern gebruik inzage in de responsaantallen van de actie.
• Bindinc.Adverteren kan voor een participant aanvullende voorwaarden stellen.

* Plaatsing is onder voorbehoud van goedkeuring uitgever(s) en beschikbaarheid.
* Op alle overeenkomsten zijn de Algemene Advertentievoorwaarden van DPG Media B.V. van toepassing.
* Alle Plusproposities moeten op voorhand inhoudelijk worden goedgekeurd. Indien de inserts niet zijn goedgekeurd, mag Bindinc. besluiten de insert te weigeren. De gemaakte kosten kunnen niet verhaald worden op Bindinc.
Bindinc. bereikt, boeit en bindt