Home / Overzicht / Shoppingpagina

Shoppingpagina

[DEZE MOGELIJKHEID WORDT NIET MEER AANGEBODEN – Claudia-]

 

Een Shoppingpagina is een in redactionele stijl opgemaakte advertentiepagina bedoeld voor het onder de aandacht brengen van nieuwe producten, een tijdelijk assortiment of een consumentenactie.

Adverteer ook op een kostenefficiënte manier door deze combinatie. Door de redactionele manier waarop het wordt gebracht, wekt het de interesse van de lezer en is de responskracht ook hoger.

Je wilt adverteren op een shoppingpagina of eerst meer informatie?
Neem dan contact op met:

ERAN Media
Gooierserf 254e, 1276 KZ Huizen
Postbus 1065, 1400 BB Bussum
e-mail: info@eranmedia.nl
Internet: www.eranmedia.nl
www.shoppingpagina.nl

Specificaties shoppingpagina’s

 • Op de shoppingpagina is ruimte voor minimaal 2 en maximaal 4 adverteerders.
 • Bij 2 vakken wordt er een ½ shoppingpagina opgemaakt.
 • De ruimte op de shoppingpagina wordt evenredig verdeeld.
 • Na de reservering (bij ERAN Media) moet de concepttekst (maximaal 80 woorden) gestuurd worden
  naar Eran Media of worden gemaild naar info@eranmedia.nl.
 • De opdrachtbevestiging ontvangt u van ERAN Media.
 • De nota voor de plaatsingen ontvangt u van Sanoma / Bindinc.Adverteren
 • Van het product dient een pdf-bestand te worden aangeleverd.
 • Gebruik van logo’s en coupons + 25% toeslag
 • Adverteerders krijgen de shoppingpagina voorgelegd ter controle
 • Op de overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van Bindinc.Adverteren van toepassing.
 • Plaatsingen gaan niet in mindering van lopende contracten bij Sanoma / Bindinc.
 • Contracten voor shoppingvakken lopen via ERAN Media.
 • Het tarief is incl. de redactionele opmaak en de zet- en lithokosten.

NB: Edities en thema’s zijn onder voorbehoud van voldoende (min. 3) deelnemers. Indien een editie niet doorgaat vanwege onvoldoende deelnemers, dan zal in overleg met u naar een alternatief worden gezocht.

 

Bindinc. bereikt, boeit en bindt