Home / Overzicht / Shoppingspecial in onze titels

Shoppingspecial in onze titels

Laat je shoppinguiting meer opvallen met Bindinc. Adverteren. Meer exclusiviteit, meer ruimte. Tot wel 8 pagina’s!
Shoppingpagina’s zijn in redactionele stijl opgemaakte advertentiepagina’s bedoeld voor nieuwe producten en/of consumentenacties.

Deze Shoppingspecial-propositie verschilt van een reguliere shoppingpagina, waar jouw product samen met 3 andere adverteerders op één pagina wordt geplaatst.
De Shoppingspecial omvat namelijk minimaal 8 pagina’s die exclusief door 1 tot maximaal 3 adverteerders kan worden afgenomen.
Dit biedt je de gelegenheid tot meer exclusiviteit, meer ruimte voor jouw product(en), redactionele ondersteuning en een creatieve twist.

De opmaak van de Shoppingspecial is in overleg en onder voorbehoud van wederzijdse goedkeuring van de klant en afdeling sales.

Meer informatie? Neem contact op met jouw accountmanager.

 

* Plaatsing is onder voorbehoud van goedkeuring uitgever(s) en beschikbaarheid.
* Op alle overeenkomsten zijn de Algemene Advertentievoorwaarden van Sanoma Media Netherlands B.V. van toepassing.
* Alle Plusproposities moeten op voorhand inhoudelijk worden goedgekeurd. Indien de inserts niet zijn goedgekeurd, mag Bindinc. besluiten de insert te weigeren. De gemaakte kosten kunnen niet verhaald worden op Bindinc.
Bindinc. bereikt, boeit en bindt