Home / Overzicht / VARAgids

VARAgids

De VARAgids is het grootste progressieve weekblad van Nederland.
Bindinc. verzorgt de advertentieverkoop van de VARAgids. De VARAgids weet als geen ander tijdschrift inhoudelijk te gidsen door het media-aanbod. Door niet alleen overzichtelijk af te drukken wanneer de programma’s beginnen, maar vooral ook enthousiasmerend te vertellen welke programma’s de beste zijn en waarom. Verwoord door de beste interviewers, de top van journalistiek Nederland, de geestigste opiniemakers en de crème der columnisten (Youp van ’t Hek, Mart Smeets, Claudia de Breij, etc.). In het vak is er dan ook veel waardering voor de VARAgids. En belangrijker, bij de lezer ook: de VARA-lezer gaf zijn lijfblad een 7,5. De gids komt 50 keer per jaar uit.

Lezerskern

De gids van de VARA richt zich op mannen en vrouwen van 35+. Deze lezers houden van verdieping, zijn kritisch en genieten van het leven. Ze vinden ideeën belangrijker dan geld en hechten veel waarde aan een betere, evenwichtige wereld, waar ze zich verantwoordelijk voor voelen. Ze zijn milieubewust en geïnteresseerd in ecologisch verantwoorde producten. Actualiteitenprogramma’s, documentaires, series, films en kunst & cultuur hebben hun voorkeur.

Bereikcijfers zijn te vinden in de HOI- en NOM-cijfers.
VARAgids themanummers
Regelmatig verschijnen en speciale themanummers.
Zo verschijnt aan het begin van het jaar een Cabaretnummer. Bekijk de vorige editie voor een indruk en lees de informatie over het adverteren in de komende editie.
Ook verscheen er een editie die geheel aan Rotterdam is gewijd. Bekijk de inhoud en vraag naar de mogelijkheden.
Een Klassieke muziek-special verscheen eind september 2018 en biedt natuurlijk kansen voor een volgende editie. Klassieke muziek komt ruim aan bod in de VARAgids, omdat de lezers daar een bovengemiddelde belangstelling voor hebben in verhouding met gemiddeld Nederland.
Je accountmanager kan je helpen aan meer informatie.

 

Attachments

Bindinc. bereikt, boeit en bindt