Home / Klantenoverzicht / K&C

K&C van de AVROTROS

Het grootste cultuurblad van Nederland voor AVROTROS Cultuurleden.

K&C Magazine is een toegankelijk special-interestblad voor AVROTROS cultuurleden, gemaakt door Bindinc. Custom Media.

Het blad richt zich op een brede doelgroep van liefhebbers van klassieke muziek, kunst en theater. Stijlvol en laagdrempelig waarbij Festival Classique en Oerol elkaar ontmoeten. Van het Prinsengrachtfestival tot een interview met een bijzondere gast. Het blad vormt het startpunt en baken voor cultuurminnend Nederland. Met verwijzingen naar online, evenementen, rtv-media, boeken etc.

Inhoudelijke en beeldreportages worden afgewisseld met speciale aanbiedingen. Artikelen bevatten niet alleen de feitelijke info, maar stralen vooral ook de liefde en het enthousiasme uit voor kunst & cultuur. Met gevoel. Een belangrijk deel van de lezers heeft de tijd en gelegenheid om musea te bezoeken, klassieke muziek te luisteren etc. Dat wil zeggen dat er ook best wat te lezen mag zijn.

De doelgroep bestaat uit hoogopgeleide mannen en vrouwen, vaak met oudere kinderen (grotendeels uit huis) in de hoogste sociale klassen. Ze zijn ambitieus, tussen 40 en 65 jaar, werkzaam in hogere leidinggevende functies, vrije beroepen, als professional in de zakelijke dienstverlening, of als zelfstandigen.
Ontdek wat Bindinc. voor u kan betekenen
Meer klanten

NCRV-gids

.Publishing | .Metadata | .Adverteren

De NCRV-gids richt zich op mensen tussen de 50 en 65 jaar, veelal wonend in het midden, oosten en noorden van het land. Ze zijn actief, gaan er graag op uit, hebben veel vrije tijd en genoeg geld om leuke dingen te doen. Hoewel de kinderen al de deur uit zijn, is familie een belangrijk gegeven dat tijd en aandacht vraagt.
De doelgroep van de NCRV is van huis uit protestants-christelijk of heeft op zijn minst affiniteit met de waarden en normen die hierbij horen. De NCRV-gids zoekt in artikelen en interviews naar de diepere beweegredenen van mensen en de andere kant van de maatschappelijke ontwikkelingen. De toon is warm en betrokken. Er wordt rekening gehouden met de leeftijd van de doelgroep: leesbaarheid staat centraal in de vormgeving en de programmakolommen zijn helder en overzichtelijk.Op 15 november 2015 bestond NCRV-gids 90 jaar!

KRO Magazine

.Publishing | .Metadata

KRO Magazine is een functionele televisiegids met een helder programmaoverzicht, het is betrouwbaar, nieuwsgierigmakend en goed geïnformeerd. Het blad verrast en inspireert. KRO Magazine bericht over actualiteit, infotainment, amusement, drama en film.
KRO Magazine richt zich op vrouwen en mannen in de leeftijd van 45 tot 65 jaar, voornamelijk woonachtig in het westen, oosten en zuiden van het land. Ze hechten belang aan een plezierig leven en streven naar een vriendelijker en minder onpersoonlijke samenleving.

Christelijke Blindenbibliotheek

.Metadata

MUZE

.Custom Media | .Publishing | .Adverteren

Muze is de nieuwe naam van het magazine K&C. Muze is het kunst- en cultuurblad voor leden van AVROTROS Cultuur. Het magazine wordt uitgegeven door AVROTROS en gemaakt door de afdeling Custom Media van Bindinc. MUZE is een toegankelijk special-interestblad voor liefhebbers van beeldende kunst, klassieke muziek, theater en dans. De lezers zijn hoogopgeleide ambitieuze echtparen tussen 35 en 65 jaar met oudere kinderen.

In ieder mens schuilt een kunstliefhebber, als je maar weet hoe je moet kijken. Met MUZE opent AVROTROS de ogen van kijkers. Een magazine met een missie: iedere Nederlander van kunst laten genieten.MUZE staat vol interessante tentoonstellingen, theatervoorstellingen en klassieke concerten. Samen met unieke kijkjes achter de schermen biedt dit magazine een uitgebreid overzicht van het kunst- en cultuuraanbod in ons land.De oplage is 55.000 exemplaren en MUZE verschijnt 4x per jaar.