Home / Nieuws / Basisonderwijs gedomineerd door 55-plusleerkrachten

Basisonderwijs gedomineerd door 55-plusleerkrachten

Het aantal leraren in het basisonderwijs boven de 55 jaar is de laatste jaren sterk toegenomen, dit blijkt uit cijfers van het CBS. Zo is in het schooljaar 2017/2018 bijna 21 procent van de docenten 55 jaar of ouder. Ter vergelijking: in het schooljaar 2003/2004 was dat nog 11 procent.

De vergrijzing is vooral onder de mannelijke leraren groot; hier is ruim een op de drie leerkrachten ouder dan 55 jaar. Bij de vrouwen is dit een op de zes.

De sterke leeftijdstoename van de leerkrachten heeft vooral te maken met het feit dat:

  • minder studenten voor lerarenopleidingen kiezen: in veertien jaar tijd is dit gehalveerd.
  • Pabo-opleidingen vaker te maken hebben met strengere selectie-eisen, wat de opleiding minder aantrekkelijk maakt.
  • weinig afgestudeerde studenten daadwerkelijk kiezen voor een baan als leraar in het basisonderwijs (60%). Zij kiezen vaker voor het voortgezet onderwijs of worden manager.

Lees meer op nu.nl.

Bindinc. bereikt, boeit en bindt
Ander nieuws

Europese gezinnen moeten groter worden

24 april 2017 | .Kenniscentrum | Algemeen
De grenzen zullen niet sluiten omdat we de immigranten nodig hebben voor de economie.Het alternatief om de vergrijzing tegen te gaan is zorgen dat er meer kinderen worden […]

Nederlanders verdienen steeds meer

27 maart 2018 | .Kenniscentrum | Algemeen | Financieel | Algemeen
Het totaal van het reëel beschikbaar inkomen van de Nederlandse huishoudens is afgelopen jaar (2017) met 1,5 procent gestegen. Dit is alweer het vierde achtereenvolgende jaar dat […]

Samenwonenden meest welvarend, tevreden en gezond

19 december 2017 | .Kenniscentrum | Algemeen | Algemeen
Samenwonende mensen, vooral degene zonder kinderen, zijn in Nederland het meest welvarend en het vaakst tevreden en gezond. Dit blijkt uit rapport kwaliteit van leven 2017 van het CBS. […]