Home / Nieuws / Senioren ontdekken internet via ‘offline’ hobby

Senioren ontdekken internet via ‘offline’ hobby

Steeds meer senioren gebruiken internet om leuke en nuttige informatie over hun hobby en interesses op te zoeken. Dit is ook voor velen een belangrijke reden om een computer of smartphone te gebruiken. Er zijn vele mogelijkheden om aan ‘offline’ hobby’s een extra dimensie te geven via internet. Bijvoorbeeld door handige filmpjes met tips, webwinkels met hobbymaterialen of het vinden van fietsroutes in de buurt. Maar ook kennis en ervaringen uitwisselen met anderen.

Een groot deel van de 65-plussers is online actief, maar nog niet iedereen. Aansluiten bij een hobby of interesse is dan een goede manier om iemand internet te laten ontdekken. Uit de praktijk blijkt dat senioren die digitaal vaardig zijn, langer zelfstandig zijn. De vrijwilligers van SeniorWeb, een vereniging zonder winstoogmerk die als doel heeft ouderen digitaal vaardig te maken, helpen hun leeftijdgenoten hier graag bij.

Dit is een persbericht van SeniorWeb.

Bindinc. bereikt, boeit en bindt
Ander nieuws

De vele gezichten van vijftigers

21 december 2017 | .Kenniscentrum | Algemeen | Algemeen
In 50-plusmarketing worden vijftigers maar al te vaak op een hoop gegooid met zestig-, zeventig- en tachtigjarigen, terwijl vijftigers nog lang niet klaar zijn voor een rollator of […]

Stijgende zorgkosten niet zomaar te wijten aan ouderen!

29 juni 2017 | .Kenniscentrum | Zorg | Algemeen | Financieel
Al jaren zijn de enorme zorgkosten in Nederland onderwerp van onderzoek en discussie. Met name de hoogte en de stijging ervan worden flink becommentarieerd. Hoe is het mogelijk dat de […]

Ontevreden klant schrijft uitgebreid online review

22 juni 2017 | .Kenniscentrum | Algemeen
Als de consument zich nog oriënteert op een aankoop van een dienst of product, laat deze zich graag door een review van anderen leiden. Uiteraard is internet daarvoor een onuitputtelijke […]