Home / Nieuws / Bindinc. ontwikkelt nieuw concept supportersmagazine Oxfam Novib

Bindinc. ontwikkelt nieuw concept supportersmagazine Oxfam Novib

Bindinc. Custom Media heeft voor Oxfam Novib (ontwikkelingssamenwerking) een nieuw concept voor het supportersmagazine ‘Oxfam Novib Close Up’ ontwikkeld. Look-and-feel, tone of voice en tekst-beeldverhouding zijn vernieuwd. Daarnaast heeft Bindinc. focus aangebracht in de vorm en uitstraling.

Het magazine is een onderdeel van de loyaliteitsaanpak van Oxfam Novib met als belangrijkste doel de bestaande achterban meer aan zich te binden. Dit doet Oxfam Novib o.a. door haar donateurs te enthousiasmeren voor de missie van Oxfam Novib.

Het vernieuwde magazine zal zich meer dan voorheen focussen op de doelgroep door verhalen te vertellen waarbij het blad zich steeds laat leiden door ‘het creëren van echte kansen, voor en door mensen.’ De inhoud is relevanter en sluit beter aan bij de behoeftes van de lezer.

Het blad kenmerkt zich door variatie in de opbouw van rubrieken. De communicatiethema’s voedsel, noodhulp en ongelijkheid worden de pijlers voor het magazine. Daarbij geldt dat de verhalen in het magazine de lezer moeten raken en er vanuit verschillende invalshoeken onderwerpen worden belicht.

Crossmediaal
De artikelen verwijzen naar meer informatie of naar een manier om in actie te komen. Het magazine wordt hierdoor een belangrijke aanjager om mensen naar online platformen te krijgen.

Het vernieuwde magazine verschijnt driemaal per jaar.

Bindinc. bereikt, boeit en bindt
Ander nieuws

Nederlandse Rode Kruis nieuwe klant voor Bindinc. Custom Media

17 december 2015 | .Custom Media
Bindinc. heeft een nieuw donateursmagazine ontwikkeld voor het Nederlandse Rode Kruis. Sinds enkele jaren heeft het Rode Kruis geen donateursmagazine meer, maar voor de versterking van de […]

Het effect van donateursuitgaven op sympathietoename, betrokkenheid en binding

5 juli 2016 | .Custom Media
Duidelijke sympathietoename en waardering De donateursmagazines zorgen voor meer sympathie en waardering voor het goede doel. De magazines worden positief beoordeeld op geloofwaardigheid, […]

Protestantse Kerk Nederland klant bij Bindinc.

17 januari 2017 | .Custom Media
Bindinc. ontwikkelde voor de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) een magazineconcept: woord&weg. Een maandblad voor ambtsdragers, kerkelijk werkers en betrokken kerkleden.Dit […]