Home / Nieuws / Nieuw: Rondetafelgesprek Nalatenschappen

Nieuw: Rondetafelgesprek Nalatenschappen

Discussieer mee tijdens het rondetafelgesprek van Bindinc. Kennsicentrum over het thema ‘Nalatenschap’. Wat zijn de do’s don’ts in de communicatie? Wie benader je en en hoe?

Als u ook beter zicht wilt krijgen op de benadering van uw doelgroep, en daarover van gedachten wilt wisselen met vakgenoten, schrijf u dan (kosteloos) in voor het komende rondetafelgesprek. Ga samen met marketing-communicatieprofessionals en fondsenwervers de discussie aan en wissel je ervaringen en inzichten uit.
Alle deelnemers zijn gelijk. Vrijuit spreken, zonder voorwaarden of verplichtingen. Een dialoog tussen de aanwezigen. We beginnen met koffie en thee. Daarna volgt het reageren op stellingen, discussiëren en luisteren. De groep bestaat uit ca. 10-15 personen. We sluiten rond 12.30 uur af met een heerlijk lunchbuffet.

Programma donderdag 9 november 2017
Vanaf 9.30 uur heten we u van harte welkom met koffie/thee en iets lekkers. Rond 10.00 uur start de sessie. Halverwege is er nog een pauze. Om 12.30 uur stoppen we en is er ruimte om na te praten tijdens de lunch.
Bart Kleijn van MediaTest is gespreksleider en begeleidt de discussie.

Locatie
AKN-gebouw (incl. plaats in de eigen parkeergarage)
‘s-Gravelandseweg 80
1217 EW  Hilversum

Onderwerpen
Elke deelnemer wordt gevraagd vooraf twee stellingen aan te dragen. De ingebrachte stellingen vormen het vertrekpunt van de conversatie. Omdat álle deelnemers een aandeel leveren, krijg je daar ook wat voor terug. Zo wordt het interactief. Leren van andermans kennis, problemen en oplossingen.

 

SCHRIJF JE IN:

Voor andere data van rondetafelgesprekken, schrijf je in voor de nieuwsbrief van het Bindinc. Kenniscentrum.

Voorwaarden deelname rondetafelgesprek Bindinc. Kenniscentrum
De volgende voorwaarden zijn van toepassing bij deelname aan het rondetafelgesprek:
1. Aan elk rondetafelgesprek kunnen maximaal 15 tot 20 personen deelnemen.
2. Deelname staat eerst open voor professionals uit de media-, marketing-, communicatie- en consumentengoederenbranche. Studenten zijn uitgesloten van deelname.
3. Data en locaties worden op deze website van het Bindinc. Kenniscentrum bekendgemaakt. Bij wijzigingen neemt het Bindinc. Kenniscentrum contact op met het e-mailadres van de ingeschrevene.
4. Bij het overschrijden van het maximaal aantal inschrijvingen zal een reservelijst worden aangelegd. Het Bindinc. Kenniscentrum stelt de definitieve deelnemers zo snel mogelijk op de hoogte van de locatie en stuurt een routebeschrijving.
5. Het Bindinc. Kenniscentrum behoudt zich het recht voor om zelfstandig een selectie te maken uit de inschrijvingen om een zo divers mogelijke groep voor het rondetafelgesprek te creëren.
6. Deelname staat eerst open voor bedrijven en professionals die in het afgelopen jaar niet eerder aan het rondetafelgesprek hebben meegedaan.
7. Bij afmelding voor het rondetafelgesprek op de dag zelf dient contact opgenomen te worden met Daïm Boscart of te worden gemaild naar kenniscentrum@bindinc.nl.
Bindinc. bereikt, boeit en bindt
Ander nieuws

Case special Nalaten 2017

5 december 2017 | .Publishing | Algemeen | .Adverteren
In editie 45 van Avrobode, NCRV-gids en KRO Magazine werd een special meegehecht over Nalaten. Ruim 914.000 lezers worden daarmee bereikt met - meer dan ooit - interesse in tips en […]

Echte 50-plussers beoordelen producten en diensten in het 50-PlusTestpanel

31 augustus 2017 | .Publishing | .Kenniscentrum | .Custom Media | .Adverteren
Het 50-PlusTestpanel bestaat uit ruim 1300 50-plussers die popelen om jouw product of dienst te testen en hun mening te delen. Deze 50-plussers zijn goed te segmenteren, want wij weten van […]

Hef het glas op de komende successen!

18 december 2018 | .Kenniscentrum | .Custom Media | Algemeen | Algemeen | .Adverteren
Life is too short – eat the cookie!2018 loopt op zijn eind. Na maanden buffelen kun jij eindelijk evalueren wat jouw inspanningen hebben betekend voor jouw organisatie. Zijn jullie […]