Home / Nieuws / Aantal mantelzorgers loopt snel terug

Aantal mantelzorgers loopt snel terug

Jongeren trekken weg van het platteland en dat is een van de redenen dat ouderen van mantelzorg verstoken gaan blijven. In de toekomst wordt dat een probleem. Ook kampt de zorg met behoorlijke personeelstekorten. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) deed hier onderzoek naar.

Gevolgen zijn dat ouderen noodgedwongen langer thuis blijven wonen, met meer ongelukken als mogelijk gevolg. Ook de eenzaamheid neemt toe.

Uit een berekening van het PBL kunnen over twintig jaar ouderen van boven de zeventig nog maar op twee mantelzorgers (als familieleden en vrienden) een beroep doen voor bijvoorbeeld klusjes en boodschappen, tegen vier op dit moment.

Lees het artikel op Nu.nl.

 

Bindinc. bereikt, boeit en bindt
Ander nieuws

Geen verschil gezondheid 85-jarigen thuis of in tehuis

9 november 2017 | .Kenniscentrum | Zorg | Statistieken
Het CBS meldt op basis van nieuwe analyses van de Gezondheidsenquête en het Onderzoek ouderen in instellingen dat 85-plussers die in verpleeg- of verzorgingshuizen wonen zich vaak net zo […]

Behoorlijk meer uitgegeven aan dure geneesmiddelen in Nederland

6 juli 2017 | .Kenniscentrum | Zorg | Persoonlijke verzorging | Statistieken
De uitgaven aan dure geneesmiddelen stijgen nog steeds sterk in Nederland. Over de jaren 2014 en 2015 gaat het om een stijging van zo'n 100 miljoen euro tot 1,84 miljard euro.Aan […]

Ouderen hebben het goed in Nederland

29 januari 2019 | .Kenniscentrum | Zorg | Algemeen | Financieel | Statistieken
In Nederland zijn nauwelijks ouderen, bejaarden, die leven in armoede. Eigenlijk is er geen land waar zo weinig armoede onder ouderen is als Nederland.Doordat iedereen AOW krijgt en […]