Home / Nieuws / Baby-boomers waardevol voor goede doelen

Baby-boomers waardevol voor goede doelen

Na de bevrijding van de Tweede Wereldoorlog kwam er een periode van hoop en groei. Er ontstond veel economische groei en ook een geboortegolf, de ‘babyboom’. Er was toenemende welvaart en een nieuwe blik op de wereld.

De economie groeide en de goede banen lagen voor het oprapen. Voor fondsenwervers zijn de mensen die in die periode het levenslicht zagen juist een essentiële doelgroep. Nalatenschap is voor goede doelen nu al 10% van de inkomsten. Bijna alle babyboomers denken na over hoe zij hun vermogen bij overlijden gaan verdelen. Wanneer een organisatie de inkomsten wil versterken, liggen hierin de kansen.

Lees het hele artikel op thefundraiser.nl.

 

Bindinc. bereikt, boeit en bindt
Ander nieuws

Consumenten laten na … of liever niet?

7 december 2017 | .Kenniscentrum | Goede doelen
Rondetafelgesprek Nalaten: wat is er besproken?Op 9 november organiseerde het Bindinc. Kenniscentrum het eerste rondetafelgesprek rond het thema Nalaten. Een hot item, want veel goede […]

Rondetafelgesprek Goede Doelen

12 juli 2018 | .Kenniscentrum | Goede doelen
Welke bedreigingen zie jij in het wegvallen van de naw-gegevens na betaling via de acceptgiro? Hoe graag worden (eenmalige) donateurs naderhand nog geïnformeerd? Hoe zorg je dat […]

Schaadt automatische incasso het ‘geven’?

28 juni 2018 | .Kenniscentrum | Goede doelen
Fondsenwervers hopen altijd dat eenmalige gevers vaste donateurs worden. Zij willen de gever zo betrekken bij het doel dat het geven structureel wordt. Liefst via automatische incasso, dan […]