Home / Nieuws / Donateurs worden niet graag benaderd via telemarketing

Donateurs worden niet graag benaderd via telemarketing

Donateurs vinden het prima om via televisieprogramma’s benaderd te worden door goede doelen. Dat is een van de uitkomsten van het Nederlands Donateurspanel (NDP) van december 2012. De grootste ergernis is – niet verrassend – telemarketing.

Uit de meting blijkt dat televisie en radio het beste worden beoordeeld.

Het Nederlandse Donateurspanel (NDP) van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) en is uitgevoerd door Peil.nl.

Bindinc. bereikt, boeit en bindt
Ander nieuws

Telemarketing alleen met toestemming van consument

13 november 2018 | .Kenniscentrum | Goede doelen | Media en telecom | Retail | Algemeen
Kabinet gaat ongevraagde telefonische verkoop verbieden.Voor telemarketing geldt nu nog dat het valt onder een opt-out regime. Dat houdt in dat de marketeer iedereen ongevraagd […]
Bindinc

Weer minder vertrouwen in goede doelen!

30 april 2014 | .Kenniscentrum | Goede doelen
Het vertrouwen in de goede doelen is sinds 2012 flink gedaald. Vooral de organisaties die zich richten op het behoud van natuur en milieu hebben het zwaar te verduren.Het […]
Bindinc

Schulden steeds vaker onderdeel van erfenis

2 mei 2013 | .Kenniscentrum | Goede doelen
Het aantal beneficiaire aanvaardingen van de erfenis (onder voorbehoud dat het saldo positief is) is in 2012 met 10 procent toegenomen. Het aantal verwerpingen van de erfenis is […]