Home / Nieuws / ‘Wat na de acceptgiro?’; uitkomst Rondetafelgesprek

‘Wat na de acceptgiro?’; uitkomst Rondetafelgesprek

Onderwerp van het rondetafelgesprek van 18 maart jl. was de acceptgiro, die door goede doelen bij de verschillende programmabladen wordt bijgesloten. Vanaf 1 januari 2019 verstrekken banken geen adresgegevens meer aan goede doelen. Reden voor Bindinc. voor een onderzoek naar mogelijke alternatieven dat in 2018 werd opgestart.
Het acceptgiro-onderzoek is uitgevoerd onder 1651 respondenten in de leeftijd van 45-80 jaar, waarvan 1100 lezers van de Bindinc.-programmabladen en 601 respondenten als steekproef van de Nederlandse samenleving.

Aanbod
In het onderzoek legden we vier kansen voor het verkrijgen van adresgegevens voor:
1. Toesturen van een bedankje.
2. Toesturen eenmalige info.
3. In de toekomst op de hoogte houden.
4. Meedingen naar een prijs.

Centrale conclusie
Veel donateurs zijn terughoudend in het doorgeven van adresgegevens, ongeacht welk alternatief.
Ook spreekt een machtiging minder aan dan een acceptgiro. Dit komt omdat men graag zelf de controle houdt en men bij het woord machtiging een gevoel van ‘vastzitten aan’ heeft.
De respondenten vragen zich ook af waarvoor de adresgegevens nodig zijn. Als het voor het toesturen is van informatie, dan geeft men aan dat men dit zelf op internet wel opzoekt als daar behoefte aan is.

Opvallend

Het verschil tussen het gebruik van een acceptgiro en een machtiging in reactie op een donatieverzoek is minimaal.
In geval van mobiel doneren bevestigt de reactie van 21% van de respondenten dat de kans op doorgeven van adresgegevens 50% of hoger is.

Vervolgplannen
In vervolg op de uitkomsten van het acceptgiro-onderzoek gaat Bindinc. een alternatief testen, samen met drie directmarketing-bureau’s. Het testdoel wordt de eenmalige machtiging. De machtiging wordt in verschillende varianten getest met maximaal drie goede doelen.

We houden je op de hoogte van de ontwikkelingen van dit onderzoek via de nieuwsbrief.
Heb je vragen of wil je in gesprek over dit onderzoek? Neem dan contact op met Marchel Snoei, 06 10 36 11 14.

Bindinc. bereikt, boeit en bindt
Ander nieuws

Onderzoek ‘What’s next after the acceptgiro?’

31 oktober 2018 | .Kenniscentrum | .Custom Media | Goede doelen | Algemeen | .Adverteren
In een grootschalig onderzoek onder consumenten in Nederland zoekt Bindinc. naar de mogelijkheden voor het verzamelen van NAW-gegevens nu banken die niet meer uitleveren aan charitatieve […]

Goede doelen: drukwerk krachtig wervingskanaal

1 april 2019 | .Kenniscentrum | .Custom Media | Goede doelen
KWF, Unicef en Oxfam Novib worden in dit artikel bevraagd over de inzet van print en digitale uitingen.Omdat digitaal steeds meer de standaard wordt, krijg je daarin ook sneller een […]

Nieuw: Rondetafelgesprek Nalatenschappen

4 september 2017 | .Publishing | .Kenniscentrum | .Custom Media | Algemeen | .Adverteren
Discussieer mee tijdens het rondetafelgesprek van Bindinc. Kennsicentrum over het thema 'Nalatenschap'. Wat zijn de do's don'ts in de communicatie? Wie benader je en en hoe?Als u ook […]