Home / Nieuws / Helft Nederlandse millennials wil meer vakantie

Helft Nederlandse millennials wil meer vakantie

Nederlanders zijn, op de Noren na, het meest tevreden met het vakantiebeleid van hun werkgever. Millennials zijn een stuk ontevredener dan de oudere generatie blijkt uit onderzoek van het Expedia Vacation Deprivation. Dit is een wereldwijd jaarlijks onderzoek naar de vakantiegewoonten en- behoeften van werknemers.

Vakantiedeprivatie?
Vakantiedeprivatie is het gevoel dat iemand niet genoeg vakantietijd heeft of feitelijk niet alle vakantiedagen opneemt elk jaar. Ongeveer twee derde van de ondervraagden wereldwijd is vakantiegedepriveerd.

Generatiekloof
In Nederland is het grootste verschil zichtbaar tussen hoe verschillende generatie hun werk/privé balans ervaren. Zo geeft de helft van de millennials aan dat zij zich vakantiegedeprimeerd voelen, vergeleken met 37% van de 35 tot 49-jarigen en slechts een op de vijf 50-plussers. Een reden hiervoor kan zijn dat millennials elk jaar minder vakantiedagen ontvangen en opnemen.  Ook nemen ze hun werk vaak mee op vakantie. Zo geeft ruim driekwart aan dat ze hun emails en voicemails regelmatig checken op vakantie.

Vakantiegebrek onder verschillende sectoren
Zo geeft ook een op de zes ondervraagden aan dat zij een vakantie overslaan omdat ze geen tijd vrij kunnen krijgen op werk. Het verschil in vakantiedeprivatie tussen de verschillende sectoren is groot. Zo heeft de marketingsector er het meeste last van (66%) gevolgd door de levensmiddelenindustrie (62%). Ondank de enorme werkdruk van het onderwijs, blijven zij het meest voordelige vakantieschema hebben.

Een succesformule
Na terugkomst van de vakantie zijn er veel positieve effecten op te merken. Werknemers voelen zich meer relaxed, hebben meer geduld en betere focus.

Vakantie boven alles
Van de gemiddeld 25 vakantiedagen die Nederlanders ontvangen, worden er gemiddeld 24 gebruikt. Toch hebben Nederlanders wel wat over voor een extra vakantie dag.  Zo gaf 49% aan om alcohol op te geven, 48% om het toetje over te slaan en 37% om social media uit te schakelen. Ook gaf een kwart aan om seks op te geven.

Lees het hele artikel op pretwerk.nl

Bindinc. bereikt, boeit en bindt
Ander nieuws

Millennials willen op social media scoren met vakantiefoto’s

9 november 2017 | .Kenniscentrum | Vakanties en reizen
Millennials willen graag jaloezie opwekken. Dat is een van de redenen om vakantiefoto's te delen op social media, dat ermee vol lijkt te staan. Zelfs bij het kiezen van een reisbestemming […]

Touroperators zoeken een te jong publiek

31 mei 2016 | .Kenniscentrum | Vakanties en reizen
Voor veel jonge mensen is het economisch gezien nog geen mooi weer. Daardoor wordt er bezuinigd op niet noodzakelijke uitgaven zoals vakanties. Maar de babyboomers behoren tot de […]

Millennials nieuwe doelgroep voor de camping

21 december 2017 | .Kenniscentrum | Vakanties en reizen | Algemeen
De meerderheid van de recreatiebedrijven richt zich vooral op de 40-plusdoelgroep. Ze zouden zich meer moeten richten op de millennials. Waarom? De millennials zijn de beïnvloeders. Zij […]