Home / Nieuws / Onderzoek naar veroudering: verschillen tussen mannen en vrouwen

Onderzoek naar veroudering: verschillen tussen mannen en vrouwen

Het RIVM gaat in samenwerking met de Vrije Universiteit (VU) onderzoek doen naar de verschillen tussen mannen en vrouwen in veroudering. Waarom leven vrouwen langer dan mannen? Welke levensstijlfactoren spelen een rol bij ouderdom? Door onderzoek probeert men antwoord te krijgen op deze vragen.

Bij het uitvoeren van het onderzoek zal er rekening gehouden worden met de volgende verschillen tussen mannen en vrouwen:

  • het fysiek, mentaal en cognitief functioneren bij het ouder worden;
  • in hoeverre de verschillende leeftijdsfactoren (roken, alcohol, beweging, voeding en slaap) bijdragen aan de verschillen.

Daarnaast wordt het onderzoek ondersteund door gegevens uit twee langlopende verouderingsstudies. Deze studies zijn: de Longitudinal Aging Study Amsterdam en de Doetinchemse Cohort studie.

Lees meer op nationalezorggids.nl.

Bindinc. bereikt, boeit en bindt
Ander nieuws

Kosten gezondheidszorg in Nederland relatief laag: zie heupindex van PWC

13 december 2016 | .Kenniscentrum | Zorg
De kosten voor de Nederlandse gezondheidszorg zijn relatief gezien laag. In vergelijking met landen als Zwitserland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk gaan we in de zorg efficiënter […]

Veel 55-plussers achten woning ongeschikt om later te blijven wonen

8 januari 2018 | .Kenniscentrum | Zorg | Algemeen
Motivaction deed onderzoek naar de woonbeleving van ouderen in Nederland onder ruim 2.500 senioren van 55 jaar en ouder. Hieruit blijkt dat 20% van de ondervraagde senioren de huidige […]

Stijgende zorgkosten niet zomaar te wijten aan ouderen!

29 juni 2017 | .Kenniscentrum | Zorg | Algemeen | Financieel
Al jaren zijn de enorme zorgkosten in Nederland onderwerp van onderzoek en discussie. Met name de hoogte en de stijging ervan worden flink becommentarieerd. Hoe is het mogelijk dat de […]