Home / Nieuws / Ouderen willen best samenwonen met studenten

Ouderen willen best samenwonen met studenten

51,9% van de ouderen zou, als ze op zoek gaan naar een andere woning, in overweging nemen om samen te gaan wonen met studenten. Een eerste vereiste is wel dat ze hun zelfstandigheid niet verliezen. ZEMBLA hield een enquête, samen met ouderenbond ANBO.

Dreigende leegstand is een reden om jongeren in hetzelfde complex onder te brengen als (hoog)bejaarden. Het leidt tot hulp en vriendschappen over en weer en de jongeren zien de noodzaak voor een betere ouderenzorg waarvoor ze zich hard maken.

ANBO, de belangenorganisatie voor ouderen, peilde op verzoek van ZEMBLA onder meer dan 5500 60-plussers of ze geïnteresseerd zouden zijn in een dergelijk woonproject, als het een oplossing is voor leegstand. De ANBO zegt naar aanleiding van de resultaten: “In de experimenten die er gehouden zijn tussen oudere bewoners en studenten blijkt dat men het als verfrissend ervaart en men over en weer veel van elkaar leert.”
4 procent van de geënquêteerden zou graag samenwonen met studenten, liever dan met vrienden, familie of gelijkgestemden, maar 45,4 procent wil dat absoluut niet. De kleine meerderheid die ervoor openstaat, gaat alleen maar akkoord als ze hun zelfstandigheid kunnen behouden. “Gemakkelijk contact maken en gezelligheid zijn heel belangrijke factoren in de zoektocht naar een nieuwe woning. Zelfstandigheid is een groot goed, maar mensen erkennen dat ze geen eiland zijn. Ze hebben anderen nodig.”

Een meer gevarieerd woningaanbod dat de problemen op de huizenmarkt voor zowel jong als oud oplost, is dringend gewenst. “Er is een duidelijke behoefte om meer gezamenlijk te wonen, maar initiatieven komen moeilijk van de grond.”

Lees het artikel op Zembla.

De ANBO schrijft dat de woonwensen van ouderen groeiende zijn.

De uitkomsten van het woononderzoek door ANBO.

Lees ook: woongroep steeds populairder onder ouderen.

Bindinc. bereikt, boeit en bindt
Ander nieuws

50-plussers maken zich niet druk over gezondheid

21 december 2017 | .Kenniscentrum | Zorg | Algemeen
11 procent van een ondervraagde groep 50-plussers verwacht de leeftijd van 100 jaar te halen. Bijna 4 procent verwacht 90 jaar te worden. Dit blijkt uit de tweede Startpagina […]

Veel 55-plussers achten woning ongeschikt om later te blijven wonen

8 januari 2018 | .Kenniscentrum | Zorg | Algemeen
Motivaction deed onderzoek naar de woonbeleving van ouderen in Nederland onder ruim 2.500 senioren van 55 jaar en ouder. Hieruit blijkt dat 20% van de ondervraagde senioren de huidige […]

Stijgende zorgkosten niet zomaar te wijten aan ouderen!

29 juni 2017 | .Kenniscentrum | Zorg | Algemeen | Financieel
Al jaren zijn de enorme zorgkosten in Nederland onderwerp van onderzoek en discussie. Met name de hoogte en de stijging ervan worden flink becommentarieerd. Hoe is het mogelijk dat de […]