Home / Nieuws / Persbericht: Branded content met relatief veel beeld het meest effectief

Persbericht: Branded content met relatief veel beeld het meest effectief

Onderzoek naar contentmarketing binnen print voor 50-plussers

Hilversum, 31 oktober 2018 – Het blijkt dat branded content met een beeldverhouding van 30% tekst en 70% beeld in sterkere mate aanzet tot overweging en tot het kopen van een product dan advertenties en branded content met meer dan 50% tekst. Dit blijkt uit een onderzoek van het Bindinc. Kenniscentrum naar contentmarketing binnen print. Het onderzoek is door Kantar Public, in opdracht van het Bindinc. Kenniscentrum, uitgevoerd onder ruim 700 respondenten in de leeftijd van 50-80 jaar.

Interesse belangrijkste trigger

De afgelopen vijf jaar is de interesse in vakanties en reizen en voeding onder de 50-plusdoelgroep sterk toegenomen. Interesse blijkt een belangrijke trigger te zijn om branded content te lezen, want zeven op de tien 50-plussers geven aan alleen branded content te lezen als het onderwerp ze interesseert (70%). Als men er iets nieuws van kan leren (28%) en als er een kortingsactie of aanbieding aan vastzit (26%) worden ook relatief vaak genoemd als redenen om branded content te lezen.

Beeld-tekstverhouding heeft invloed op de productoverweging

In het onderzoek zijn verschillende aspecten binnen branded content meegenomen, namelijk het type content binnen de advertorial, wel of geen call to action, de geloofwaardigheid van het merk, gebruikte personen in de advertorial en het belang van de herkenning van de adverteerder. Al deze elementen zijn gewaardeerd op hun overweging door respondent. Zo blijkt een juiste verhouding van beeld en tekst essentieel voor de overweging van een product of dienst. Advertorials met een beeld-tekstverhouding van 30% vs 70% worden het beste overwogen. Ook wordt branded content met veel wisselende beelden met een hoger rapportcijfer beoordeeld. Te veel beeld werkt echter averechts, omdat de branded content dan te veel op een traditionele advertentie gaat lijken.

Over het onderzoek

In dit onderzoek is gekeken wat de hedendaagse 50-plusser vindt van branded content, of men dit leest of bekijkt, of het een rol speelt in het beslisproces en – belangrijker – of het werkelijk aanzet tot het kopen van een product of dienst. Om antwoord te krijgen op deze vragen, deed Kantar Public, in opdracht van het Bindinc. Kenniscentrum, een onderzoek naar de voorwaarden waaraan succesvolle branded content volgens 50-plussers moet voldoen. De werking van een advertorial is gemeten aan de hand van voorbeeldadvertenties binnen zeven productgroepen en verschillende gemanipuleerde elementen. Binnen onderzoek is er op basis van online gedrag gesegmenteerd. Het onderzoek is in maart 2018 uitgevoerd onder respondenten in de leeftijd van 50-80 jaar.

In januari zal er een rondetafelgesprek plaatsvinden om verder in te gaan op het thema branded content in zijn breedste vorm. Hierover volgt binnenkort meer informatie via de nieuwbrief en op de website.

De volledige whitepaper (Contentmarketing binnen print: hoe bereik je 50-plus) download je gratis via deze pagina.

 

Bindinc. bereikt, boeit en bindt
Ander nieuws

Branded content werkt; voor iedereen

18 maart 2019 | Algemeen | .Adverteren
Branded content werkt, omdat de lezer deze manier van presenteren prettig en geloofwaardig vindt. De themarubrieken inspireren en informeren de lezer op het gebied van trends en tips die […]

Onderzoek ‘Succesvolle vormen van contentmarketing voor 50-plussers’

26 april 2018 | .Kenniscentrum | Algemeen
Wat vindt de 50-plusser van nu eigenlijk van branded content? Leest of bekijkt men een advertorial eerder dan een platte advertentie, en welke elementen binnen de advertorial hebben hier […]

Echte 50-plussers beoordelen producten en diensten in het 50-PlusTestpanel

31 augustus 2017 | .Publishing | .Kenniscentrum | .Custom Media | .Adverteren
Het 50-PlusTestpanel bestaat uit ruim 1300 50-plussers die popelen om jouw product of dienst te testen en hun mening te delen. Deze 50-plussers zijn goed te segmenteren, want wij weten van […]