Home / Nieuws / Schaadt automatische incasso het ‘geven’?

Schaadt automatische incasso het ‘geven’?

Fondsenwervers hopen altijd dat eenmalige gevers vaste donateurs worden. Zij willen de gever zo betrekken bij het doel dat het geven structureel wordt. Liefst via automatische incasso, dan heeft het doel een vaste inkomensstroom, maar de gever is dan het zicht een beetje kwijt.

Mensen die incidenteel geven, ergeren zich regelmatig aan de post en e-mails die op de donatie volgen. En als ze toch eenmaal overgehaald zijn tot het automatisch geven van een bijdrage, hoe sterk is de binding dan nog? Zou dat niet juist het geven kunnen schaden?

Lees het artikel op TheFundraiser.nl.

Bindinc. bereikt, boeit en bindt
Ander nieuws

Hoe kiezen donateurs een doel: op persoonlijke voorkeur of effectiviteit?

2 juli 2018 | .Kenniscentrum | Goede doelen
Jaren terug deed de Universiteit van Kent onderzoek naar de identiteit van goede doelen en donateurs. Daaruit bleek dat mensen goede doelen steunen die voor hen van betekenis zijn. Dat zou […]
Bindinc

Tips en trics bij communiceren over nalatenschappen

14 maart 2013 | .Kenniscentrum | Goede doelen
Nalatenschappen zijn een goede inkomstenbron voor goede doelen en verenigingen. De communicatie over nalatenschappen is echter een gevoelig onderwerp. Hier ligt voor goede doelen en […]
Bindinc

Brief Greenpeace naar donateurs valt verkeerd!

31 oktober 2013 | .Kenniscentrum | Goede doelen
De brief die Greenpeace naar ruim 10.000 donateurs heeft gestuurd, heeft veel losgemaakt. Veel mensen reageren op Twitter boos op het verzoek van de milieuorganisatie om de donatie te […]