Home / Nieuws / Steeds meer ouderen nog thuiswonend

Steeds meer ouderen nog thuiswonend

Het aantal thuiswonenden onder ouderen neemt steeds meer toe: inmiddels woont bijna 94 procent nog thuis. Dit percentage bestaat vooral uit het aantal ouderen onder de 85 dat de laatste jaren steeds vaker de mogelijkheid heeft om thuis te blijven wonen. Dit blijkt uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
De kosten voor thuiswonende ouderen zijn de laatste jaren gedaald, terwijl de kosten voor verpleeghuizen juist zijn gestegen. Ook de zorgkosten voor ouderen zijn in de periode 2013-2015 gedaald. Dit komt mede door het beleid ouderen langer thuis te laten wonen.

Zorg

  • De meeste 65-jarigen hebben nauwelijks meer zorg nodig dan de gemiddelde Nederlander.
  • Aan de ouderen die wel in het verzorgingstehuis wonen wordt flink meer van het zorgbudget gebruikt (ruim 40% van het totale zorgbudget voor ouderen).
  • In Nederland wonen momenteel ruim 3 miljoen ouderen. In 2040 zal dit aantal 4,5 miljoen zijn.

Lees meer op Volkskrant.nl.

 

Bindinc. bereikt, boeit en bindt
Ander nieuws

Vijf dingen die je zeker wilt weten over de oudere zorgklant

24 september 2015 | .Kenniscentrum | Zorg | Persoonlijke verzorging
Er ontstaat een nieuwe markt waarbij zorginstellingen en aanverwante partijen met elkaar moeten gaan concurreren om een zorgklant. Allemaal door de veranderingen in de zorg. Een groot […]

Steeds meer Nederlanders ouder én gezonder

22 maart 2018 | .Kenniscentrum | Zorg
De verwachting is dat Nederlanders steeds ouder worden zonder dat dit gepaard gaat met lichamelijke beperkingen. Dit blijkt uit onderzoek gedaan door het CBS. Dit is echter alleen haalbaar […]

Steeds meer ouderen overlijden na val

22 november 2016 | .Kenniscentrum | Zorg
Het aantal ouderen dat is overleden als gevolg van een val, is het afgelopen decennium fors toegenomen. Vorig jaar kwamen 3.267 mensen van 65 jaar en ouder om het leven door deze […]