Home / Nieuws / Toekomstdenken rond oudere doelgroep

Toekomstdenken rond oudere doelgroep

De bevolkingsprognoses voor Nederland die het CBS onlangs publiceerde, laten zien dat het aandeel 65-plussers de komende twintig jaar stijgt van 19 procent nu naar bijna 26 procent. Dat betekent 3,3 miljoen senioren waarvan 1,6 miljoen 80-plussers. Eind 2019 staat de teller op 2,6 miljoen.

Ook de totale Nederlandse bevolking zal naar verwachting blijven groeien de komende decennia, tot bijna 19,6 miljoen in 2060. De grootste reden is dat de immigratie groter is dan de emigratie.

De recreatiesector bijvoorbeeld gaat dat merken, omdat die doorgaans de focus heeft op gezinnen met kinderen. En die groep krimpt. Dat heeft tot gevolg dat onderwerpen als toegankelijkheid en voeding belangrijker worden. En bovendien zit de oudere doelgroep minder vast aan vaste vakantieperiodes. Dat biedt ondernemers nieuwe kansen.

 

Bron: Pretwerk

Bindinc. bereikt, boeit en bindt
Ander nieuws

Aantal alleenstaanden 50-plussers groeit explosief

7 februari 2017 | .Kenniscentrum | Vakanties en reizen | Statistieken
Het aantal 50-plussers dat single is, neemt vlot toe. Volgens het CBS zijn er in 2016 zo'n 38.000 alleenstaanden bij gekomen, de meesten over de vijftig. Deze groep is daarom erg […]

Helft zorgkosten is voor 65-plussers

24 september 2018 | .Kenniscentrum | Zorg | Statistieken
Van al het geld voor de zorg in Nederland wordt de helft (28 miljard euro) opgemaakt door 65-plussers. Daarvan was langdurige ouderenzorg vorig jaar de grootste kostenpost, gevolgd door […]

Volgens Nibud is vakantie weer populair

28 juni 2016 | .Kenniscentrum | Vakanties en reizen | Statistieken
De vakantiegeld-enquête van het Nibud, die is gehouden ná ontvangst van het vakantiegeld, laat zien dat er dit jaar meer mensen op vakantie gaan dan vorig jaar. En liefst krijgt men […]