Televizier.nl

Televizier.nl is dé plek voor het laatste nieuws over tv. Op deze site kom je in een positief umfeld in contact met consumenten die álles willen weten over tv!

Je kunt de online tv-gids raadplegen en je vindt pagina's vol wetenswaardigheden over de belangrijkste tv-programma's. En met een eigen account kun je nog veel meer doen op Televizier.nl

Je hoeft voor het reageren op artikelen op Televizier.nl geen account aan te maken.

Stemmen
Het tv-blad Televizier organiseert meerdere keren per jaar verschillende verkiezingen met als hoogtepunt de jaarlijkse Gouden Televizier-Ringverkiezing.