Nieuwe ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. Om zo succesvol mogelijk mee te bewegen met die veranderingen om ons heen is innovatief denken en handelen belangrijk binnen Bindinc. Door continu trends te signaleren en hierop in te spelen, willen wij u optimaal bedienen en ook nieuwe consumenten aantrekken.

De afdeling Business Innovation vertaalt ontwikkelingen in de markt naar innovatieprojecten. Toetsen en meten van innovatieconcepten om snel nieuwe inzichten te verkrijgen, en het concept aanpassen op basis van de verkregen inzichten. Zodoende ontstaat er uiteindelijk een product dat of dienst die volledig aansluit op uw wensen.

Innoveren doe je volgens ons niet alleen. U wordt betrokken bij het innovatieproces, om zodoende doorlopend te checken of de behoefte aansluit bij het concept.

Samenwerken met partners om krachten te bundelen en een succesvolle co-creatie tot stand te brengen. Met verschillende partijen om vanuit verschillende invalshoeken het innovatietraject te doorlopen. Kennis van buiten naar binnen brengen ervaren wij als zeer waardevol.

Vernieuwing staat centraal. Om constant nieuwe ideeën te genereren organiseren wij dan ook meerdere keren per jaar ideation sessies en hackathons. Dat is buiten de bestaande denkkaders werken aan een nieuwe mediatoekomst.